10 ภัยพิบัติและสัตว์ที่อยู่
งูสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฉลาดที่สุดในพระคัมภีร์