EP2 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ {เพื่อนเล่า Podcast}
ดอกไม้ ประตู แจกัน (เพื่อนเล่า Podcast)
EP8 - สวัสดีโคโลน่า หรือไวรอลจะร้ายกว่าไวรัส [สวัสดีชาวโลก Podcast]