EP8 ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ [เพื่อนเล่า Podcast]
กับพระเจ้าเราเป็นเพื่อนแบบไหน?
ผู้หญิงไม่ควรถูกตบ แม้กระทั่งด้วยดอกไม้
EP7 ก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหนือไง? [เพื่อนเล่า Podcast]
EP6 โอ้ย เจ็บไปทั้งหัวใจ ทำไมยังทน? [เพื่อนเล่า Podcast]
EP5 เส้นทางลูกผู้ชาย [เพื่อนเล่า Podcast]