4 คำสัญญาของพระเจ้า สำหรับรักพังๆ ของเรา
ชวนกันมาหาเป้า
เส้นทางแห่งความเชื่อ และถนนสู่ฮอลลีวูดของ คริส แพรตต์
ถ้าเราอดอาหารพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเร็วขึ้นไหม