เรื่องเล่าบนรถไฟ - Cover
3 ข้อพระคัมภีร์เตือนระวังก่อนพลั้งมือพิมพ์ - Cover
ความยากของคริสเตียนไทย รุ่น Lockdown Generation
บลูลี่อันร้าย ในโลกออนไลน์
Rule book กะ Bible - Cover