อวสานโลกหวย
รุ่นใหญ่ VS รุ่นใหม่ ถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจากพระคัมภีร์
ต่างเจน ต่างใจ โบสถ์เดียว! 6 วิธีแนะนำการรับใช้ร่วมกันอย่างเป็นสุขๆ
สิ่งที่ควรรู้เมื่อต้อง ‘รับใช้’ ร่วมกับคนเจน Y