ยาโคบ เลอาห์ ราเชล #โฟกัสผิดชีวิตเปลี่ยน
เข้าใจคน Introvert กับ Extrovert ในโบสถ์