EP.37

วิ่งสู้ Lust! 3 วิ่งพิชิตตัณหาตามหลักพระคัมภีร์


ผู้เขียน Luke Gilkerson
ต้นฉบับ 3 Biblical Strategies for Fighting Lust


“ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม และจงใฝ่ในทางธรรม
ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข
ร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์” 

(2 ทิโมธี 2:22)

 

ผมว่าข้อพระคัมภีร์นี้เป็นคำแนะนำสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ย้ำเตือนว่าเราจะต่อสู้กับตัณหาได้อย่างไร ผมอยากให้เราท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้ในใจ ใคร่ครวญทุกวันให้ซึมลึกเข้าไปในจิตใจ เพราะพระคำตอนนี้กำลังแนะ 3 กลยุทธ์ที่เราสามารถนำไปใช้ต่อสู้กับตัณหาทางกายของเราได้

 

1. วิ่งหนีไป… จากราคะตัณหา

 

“ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม”

.

“ราคะตัณหา” หมายถึง ความปรารถนา ความต้องการ ความใคร่ ในข้อนี้พูดเฉพาะเจาะจงไปที่ “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม” ซึ่งเป็นความต้องการของเนื้อหนังที่เป็น “ข้าศึกต่อวิญญาณจิต” (1 เปโตร 2:11) ถ้ามองแบบผิวเผินราคะตัณหาเหมือนเป็นแค่ความต้องการของร่างกาย (โรม 6:12) แต่ถ้าเรามองลึกลงไปแล้ว ต้นตอของราคะตัณหามาจากความบาป (โรม 7:7) ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพแบบหนึ่ง (โคโลสี 3:5) ที่ทำให้เรามุ่งสนใจในสิ่งที่ถูกสร้างแทนที่จะจดจ่อกับพระผู้สร้าง

เราจะต้องหนีให้ไกลจากสิ่งเหล่านี้ เพราะถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ในคริสเตียนทุกคน แต่เราก็ยังอยู่ในร่างกายที่รายล้อมไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจ ราคะตัณหาเหล่านี้เกาะเราไว้แน่น ทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีตัณหาก่อตัวขึ้นในใจ จงหนีให้ห่างจากมันเสมอซึ่งรวมไปถึง

– หนีจากความคิด : ควบคุมความคิดให้พ้นจากจิตนาการเรื่องเพศ
– หนีจากสิ่งที่เห็น : เมินจากรูปภาพที่ชวนให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
– หนีจากสถานการณ์ล่อแหลม : เดินหนี (หรือวิ่งหนีก็ได้) จากสถานการณ์ที่ยั่วยวนใจ

 

____________________

 

2. วิ่งไปสู่…. พระคริสต์

 

“ … จงใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข”

.

แค่วิ่งหนีจากสิ่งเร้าอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องใฝ่หาความปรารถนาแบบใหม่ คือการแสวงหาการมีชีวิตที่เหมือนพระคริสต์ด้วยใจร้อนรน

พระคริสต์ให้สัญญากับคนของพระองค์ว่าพระองค์จะมอบใจแห่ง…
– ความชอบธรรม (คุณธรรมที่แท้จริง ใจที่ปรารถนาความยุติธรรม และชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า)
– ความเชื่อ (ยึดมั่นในความเชื่อและวางใจในพระเจ้า)
– สันติสุข (ความสงบในจิตใจ มีความปรองดองกับพระเจ้าและผู้อื่น)

ในทุกๆ วันเราต้องพยายามแสวงหาใจเหล่านี้ โดยตระหนักว่านี่คือคุณลักษณะที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็น เรามุ่งมั่นทำสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตให้เราใช้ชีวิต อีกสักพันปีจากนี้ไป ในตอนนั้นบาปจะกลายเป็นเรื่องไกลตัว และเราก็จะมีชีวิตแห่งความรัก สันติสุข และความชอบธรรมในแผ่นดินของพระเจ้า

 

“และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (1ยอห์น 3:3)

 

____________________

 

3. วิ่งไปกับ… พี่น้องคริสเตียน

 

“…ร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์”

.

นอกจากเราจะต้องวิ่งหนีจากราคะตัณหา และวิ่งไปสู่แผนการของพระเจ้าแล้ว เราจะต้องร่วมวิ่งไปกับพี่น้องคริสเตียนที่มีนิมิตเดียวกันด้วย เราทุกคนต้องหาเพื่อนร่วมทางไกลที่เชื่อและยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน และต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์เหมือนๆ กัน

เพื่อนร่วมทางของเราต้องเป็นคนที่ “ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ซึ่งเป็นถ้อยคำของคนที่ได้รับความรอดแล้ว (กิจการ 22:16 ,โรม 10:13) เป็นเหล่าคนที่ขอให้พระเจ้าอภัยโดยร้องออกพระนามของพระองค์ด้วยใจจริง

การวิ่งกับคนอื่นต้องใช้ความตั้งใจแน่วแน่มากพอสมควร แค่รู้ว่าคริสเตียนคนอื่นกำลังวิ่งไปด้วยกันก็ยังไม่พอ เราจำเป็นต้องมีเพื่อนแท้นักวิ่งที่จะช่วยเราวิ่งหนีจากราคะตัณหาของคนหนุ่มสาวและวิ่งไปสู่หัวใจแบบพระคริสต์ด้วย

 

ยากอบ 5:16 และฮีบรู 10:24-25 ยกตัวอย่างให้เห็นลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่พึ่งพาและตรวจสอบซึ่งกันได้ว่าควรเป็นอย่างไร?

“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16)

“และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:24-25)

 

– การจะสร้างความสัมพันธ์ที่พึ่งพาและตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ต้องใช้เวลา ในระหว่างที่มิตรภาพกำลังก่อตัวเราจะได้เห็นทั้งข้อดีและพระพรซึ่งกันและกันอยู่แล้ว แต่ส่วนที่เยี่ยมที่สุดก็ตอนที่มิตรภาพแท้จริงได้เกิดขึ้นแล้ว

– ความสัมพันธ์ที่พึ่งพาและตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ก็เหมือนกับอิฐสี่ก้อนที่อยู่ด้วยกันเพื่อพึ่งพาและสนับสนุนกัน ซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ของความสัมพันธ์แบบนี้

– การสื่อสารและพูดคุยกันเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงเป็นส่วนรากฐานของโครงสร้างนี้ ซึ่งก็คือการใช้เวลาด้วยกัน เช่นการนั่งคุยกันง่าย ๆ ที่ร้านกาแฟ โทรคุยกัน แชทหากัน หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้พบปะพูดคุยกัน

 

การยอมสารภาพบาปต่อพระเจ้า เป็นเสาหลักของโครงสร้างนี้ การสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและสัตย์ซื่อต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำ และเวลาที่เราไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำ

คำอธิษฐานและหนุนใจกันเปรียบเหมือนผนังด้านนอกที่ช่วยค้ำจุนและปกป้องความสัมพันธ์

 

สรุปก็คือ…

เรื่องความต้องการทางเพศ เป็นสิ่งที่ต้อง “วิ่ง” ครับ ด้วยการ
– วิ่งหนีออกจากสิ่งที่เห็น สถานการณ์ หรือแม้แต่ความคิดนั้นๆ
– วิ่งเข้าหาพระเยซูคริสต์ ขอให้พระองค์ช่วยครับ และขอให้พระองค์เติมใจเราน้ำพระทัยของพระองค์แทนความต้องการพวกนั้น
– วิ่งไปกับพี่น้องคนอื่นๆ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่พึ่งพาและตรวจสอบต่อกันได้ ไม่ว่าจะพูดคุยเปิดใจต่อกัน กล้าสารภาพความอ่อนแอของเรา และอธิษฐานหนุนใจกัน

.

สู้ๆ นะครับหนุ่มๆ ทุกคน ขอให้เรา “วิ่ง” สู้ Lust ไปด้วยกันนะครับ


<3 พบกับ #LoveCoach และ #โค้ชเจเจ้ คอลัมน์ตอบปัญหาความรักในสไตล์คริสเตียนได้ทุกวัน อังคารสีชมพูววว์ หรือ ใครที่มีเรื่องความรักแน่นอก อยากให้พี่ชูใจช่วยยกออก ก็ Inbox เข้ามาได้จ้า <3


Previous Next

 • Translator:
 • เอล Elsa
 • สาวน้อยเอกภาษาหน้าแฉล้มจากรั้วจามจุรี (แอร๊ย น่าหยิกแก้มมาก) อยากรับใช้พระเจ้าด้วยสกิลทางภาษาที่มี เลยอาสามาช่วยชูใจกัน แต่เธอเป็นคนตอบไลน์ช้ามากนะ บอกไว้ก่อน!
 • Illustrator:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน
 • Editor:
 • Jick
 • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง
 • Editor:
 • Rungwit K.
 • คุณพ่อตาขีดเดียวของลูกชายวัยซน แต่ถึงจะเป็นพ่อคนก็ยังห่วงใยเยาวชนอยู่นะจ๊ะ เลยมาอาสารับใช้ร่วมกับชูใจไง
 • Editor:
 • W. Wanee
 • นักแปลสาวสวยเสียงทอง ผู้ซึ่งอยากรับใช้พระเจ้าด้วยความสามารถด้านภาษาของเธอ งานใดที่ให้เธอรับผิดชอบ ไม่มีพลาดแน่นอน!