*ในส่วนของภาพประกอบให้เรียงอ่านจากซ้ายไปขวา


 

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์…หนังสือที่ต้องอ่านอย่างเข้าใจ

 

“หากพระเจ้าเมตตา แน่นอนว่าแม้จะตาบอดก็สามารถอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจได้”

 

เพราะการอ่านพระคัมภีร์จำเป็นต้องพึ่งการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวอักษรนั้น แต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่ามารซาตานเองก็เชี่ยวชาญและสามารถ ใช้พระธรรมต่างๆ มาล่อลวงมนุษย์ได้ ดังนั้นการเข้าใจพระคัมภีร์ผิดๆ หรือตีความเข้าข้างตนเองก็สามารถสร้างความแตกแยกได้ ไม่ว่าจะระดับเรื่องเล็กภายในบ้าน ระดับความบาดหมางในคริสตจักร จนยิ่งใหญ่ไปถึงความบานปลายระดับชาติเลยทีเดียว

 

*รู้หรือไม่?

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดจากการตีความพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 2:14-16 อย่างผิดๆ ของผู้นำศาสนาของเยอรมันที่ตีความว่า ชาวยิวสมควรตายเพราะเป็นผู้ลงมือสังหารพระเยซู บวกกับคำวิพากษ์วิจารณ์ชาวยิวด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองของศาสนาจารย์ชื่อดังอย่าง มาร์ติน ลูเธอร์ บิดาแห่งคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสเตนท์ ในหนังสือ On the Jews and Their Lies.ทำให้การสร้างค่ายกักกันที่คร่าชีวิตของชาวยิวหลายล้านคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพนาซีได้รับความเห็นชอบจากประชาชนชาวเยอรมันอย่างล้นหลาม

 

เข้าใจพระคัมภีร์ เริ่มที่ “การเข้าใจบริบท”

 

การเข้าใจบริบท คือ การเข้าใจถึงวาระและความหมายของสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดต้องการจะสื่อ ซึ่งบางครั้งความหมายของคำหรือสัญลักษณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือวัฒนธรรม

 

การสื่อสารอาจเกิดความผิดพลาดได้หากเราไม่เข้าใจบริบท #พระคัมภีร์ก็เช่นกัน หากเราไม่เข้าใจบริบทว่าในสมัยนั้นคนยิวเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังอ่านหรือได้ยินอย่างไร เราก็อาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจพระคัมภีร์ข้อนั้นได้ไม่เต็มที่

 

การจะเข้าใจบริบทได้ ก็ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของในแต่ละบริบท อันได้แก่

 

 1. เวลา

หมายถึงเวลาที่พระธรรมเล่มนั้นได้รับการเขียน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจได้ว่า ภาษา สัญลักษณ์ หและสถานการณ์เศษฐกิจกับการเมืองในตอนนั้นเป็นอย่างไร เช่น ทำไมคนยิวในสมัยนั้นถึงตั้งความหวังในพระคริสต์เหลือเกิน ทำไมผู้หญิงต้องสวมผ้าคลุมหัว หรือทำไมต้องเลี้ยงคนห้าพันคน ฯลฯ

 

 1. ผู้เขียน ผู้รับสาร และวัตถุประสงค์

ข้อความที่ไลน์ให้แฟนคงต่างจากข้อความในอีเมล์ที่ส่งให้อาจารย์ฉันใด การเขียนพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ก็ต่างกันฉันนั้น เช่น พระคัมภีร์ประเภทพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) อ่านผิวเผินอาจจะเหมือนการเล่าเรื่องซ้ำๆ กัน แต่หากอ่านด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์และผู้รับสารก็จะเห็นว่ารายละเอียดอย่างการจัดเรียงตอนต้นและตอนจบนั้นถูกเรียบเรียงเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 1. ประเภท (Genre)

แนะนำว่าเราควรรู้การจำแนกประเภทของแต่ละเล่มไว้ เพื่อตอนอ่านจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยอธิบายอย่างคร่าวได้ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือย่อยทั้งหมด 66 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่

 

1) พันธสัญญาเดิม: รวมทั้งหมด 39 เล่ม แบ่งย่อยเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 

1.1 เบญจบรรณ (กฎปฏิบัติ)

> ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี, เฉลยธรรมบัญญัติ

 

1.2 ประวัติศาสตร์

> โยชูวา, ผู้วินิจฉัย, นางรูธ, 1 ซามูเอล, 2 ซามูเอล, 1 พงศ์กษัตริย์, 2 พงศ์กษัตริย์, 1 พงศาวดาร, 2 พงศาวดาร, เอสรา, เนหะมีย์, เอสเธอร์

 

1.3 กวีและปรัชญา

> โยบ, สดุดี, สุภาษิต, ปัญญาจารย์, เพลงซาโลมอน

 

1.4 ผู้เผยพระวจนะ (ผู้พูดแทนพระเจ้า)

> อิสยาห์, เยเรมีย์, เพลงคร่ำครวญ, เอเสเคียล, ดาเนียล, โฮเชยา, โยเอล, อาโมส, โอบาดียาห์, โยนา, มีคาห์, นาฮูม, ฮาบากุก, เศฟันยาห์, ฮักกัย, เศคาริยาห์, มาลาคี

 

2) พันธสัญญาใหม่: รวมทั้งหมด 27 เล่ม มีการแบ่งย่อยตามประเภทได้หลายแบบ ซึ่งในที่นี้ ชูใจ จะขอกล่าวถึงแบบที่นิยมใช้ทั่วไป คือการแบ่งย่อย 5 ประเภท ได้แก่

 

2.1 พระกิตติคุณ (พระวรสาร)

> มัทธิว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น

 

2.2 ประวัติศาสตร์

> กิจการ

 

2.3 จดหมายฝาก อ.เปาโล

> โรม, 1โครินธ์, 2 โครินธ์, กาลาเทีย, เอเฟซัส, ฟิลิปปี, โคโลสี, 1 เธสะโลนิกา, 2 เธสะโลนิกา, 1 ทิโมธี, 2 ทิโมธี, ทิตัส, ฟิเลโมน, ฮีบรู

 

2.4 จดหมายฝากอื่นๆ

> ยากอบ, 1 เปโตร, 2 เปโตร, 1 ยอห์น, 2 ยอห์น, 3 ยอห์น, ยูดา

 

2.5 พยากรณ์

> วิวรณ์

 

_______________

 

จบไปแล้วสำหรับ EP.0 ที่ได้กล่าวถึงภาพรวมของพระคัมภีร์ หลังจากนี้ ผู้เขียนจะค่อยๆ นำทุกคนเดินทางผ่านพระคัมภีร์แต่ละประเภทจนหมดก่อน แล้วจึงจะตามด้วยการอธิบายพระธรรมแต่ละเล่ม โดยหวังว่าชาวชูใจจะกลับไปอ่านพระคัมภีร์แล้วสนุกขึ้นอีกนิด และฟังคำเทศนาที่โบสถ์ได้เห็นภาพขึ้นอีกหน่อย

 

ฝากคอลัมน์ “พระคัมภีร์เข้าใจง่าย” ไว้ในอ้อมใจด้วยนะ

.

ด้วยรักและชูใจ

 

*หากใครสนใจเรื่องการตีความพระคัมภีร์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสืออ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า ของ กอร์ดอน ดี. ฟี และ ดักลาส สตวร์ท จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กนกบรรณสารครับ www.kanokbannasan.org


#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์


Previous Next

 • Author:
 • ชายอบอุ่นที่มีหลากหลายมิติ มีทั้งมิติแห่งการเป็นผู้รับใช้ มิติของคุณครูภาษาอังกฤษ แถมด้วยมิติของการเป็นนักดูหนังตัวยง ชูใจจึงจีบมาเขียนรีวิวหนัง และบทความความรู้พระคัมภีร์ซะเลย
 • Illustrator:
 • Jostar
 • พี่ชายผู้อบอุ่นละมุนละไม เวลาใส่หมวกกันน๊อคแล้วนั่ลล๊าคดั่ง Pororo อดีตมาสเซอร์วิชาสอนศิลปะ ปัจจุบันถวายตัวรับใช้ที่โบสถ์สไตล์ลอฟๆ ชอบขีดๆ เขียนๆ วาดๆ
 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน