*ในส่วนของภาพประกอบให้เรียงอ่านจากซ้ายไปขวา


 

เบญจบรรณ

(Pentateuch)

“เตือนชาวยิวให้ไม่ลืมกำพืด”

_______________

 

เบญจบรรณ:

 

บ้างเรียกกันว่าโทราห์, หนังสือธรรมบัญญัติ, พระบัญญัติ, กฎปฏิบัติ, กฎของโมเสส ฯลฯ

 

สมัยก่อนใช้คำว่า Torah (תּוֹרָה) อันมีที่มาจากภาษาฮีบรู หมายถึง กฎหมาย การสั่งสอนหรือคำอธิบาย จนภายหลังได้รับการแปลเป็นภาษากรีกจึงมีชื่อใหม่ว่า Pentateuch (πεντάτευχος)

 

 • Penta แปลว่า ห้า
 • Teuch แปลว่า หนังสือม้วน

 

ดังนั้น Penta + Teuch = Pentateuch หมายถึง หนังสือม้วนห้าเล่ม ในที่นี้ขยายความหมายได้ว่า หนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย

 

 1. ปฐมกาล (Genesis)
 2. อพยพ (Exodus)
 3. เลวีนิติ (Leviticus)
 4. กันดารวิถี (Numbers)
 5. เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy)

 

จุดประสงค์:

 

เพื่อย้ำเตือนอิสราเอลถึงที่มาของชนชาติ, ความสัมพันธ์พิเศษที่พระเจ้ามีกับพวกเขา, ความหมายของการเป็นคนที่ถูกเรียก, การย้ำเตือนถึงผลของการตกลงสู่ความบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และการช่วยกู้ของพระเจ้า

 

ผู้เขียน:

 

ตามประเพณีหรือความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมเชื่อกันว่าผู้เขียนคือ “โมเสส” แต่โดยสรุปจากข้อสันนิษฐานที่หลากหลายในตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้แต่งหรือผู้เขียนอย่างแท้จริง

 

ช่วงปีที่ผลิต:

 

ตามความเชื่อของชาวยิวแบบอนุรักษ์นิยม บทท่องชุดแรกที่โมเสสมอบให้แก่เหล่าปุโรหิตคือประมาณ 1312 ปี ก่อนคริสตศักราช และเริ่มมีการเขียนลงบันทึกในช่วง 600 ปี ก่อนคริสตศักราช ในยุคที่ชนชาติอิสราเอลตกเป็นเฉลย

 

เนื้อหา:

 

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโลกและสรรพสิ่ง รวมถึงที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ โดยทั้ง 5 เล่มมีเนื้อหาแตกต่างกันไปดังนี้

 

 • ปฐมกาล กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของจักรวาล สรรพสิ่ง และชนชาติของพระเจ้า

 

 • อพยพ กล่าวถึง การช่วยกู้ชนชาติของพระเจ้าจากความยากลำบากด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

 

 • เลวีนิติ กล่าวถึง กฎปฏิบัติของชาวอิสราเอลในการรักษาความบริสุทธิ์เพื่อที่จะคงความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวอิสราเอลที่ยังยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน

 

 • กันดารวิถี กล่าวถึง ผลจากการไม่เชื่อฟังของชาวอิสราเอล ทำให้ต้องระหกระเหินในถิ่นทุรกันดาร

 

 • เฉลยธรรมบัญญัติ กล่าวถึง อำลาของโมเสสที่เน้นย้ำเรื่องการสัตย์ซื่อกับพระเจ้า  อันเป็นการเริ่มต้น พันธสัญญาใหม่ (Deuteronomy) แปลว่า กฎหมายฉบับที่ 2

 


#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์


Previous Next

 • Author:
 • ชายอบอุ่นที่มีหลากหลายมิติ มีทั้งมิติแห่งการเป็นผู้รับใช้ มิติของคุณครูภาษาอังกฤษ แถมด้วยมิติของการเป็นนักดูหนังตัวยง ชูใจจึงจีบมาเขียนรีวิวหนัง และบทความความรู้พระคัมภีร์ซะเลย
 • Illustrator:
 • Jostar
 • พี่ชายผู้อบอุ่นละมุนละไม เวลาใส่หมวกกันน๊อคแล้วนั่ลล๊าคดั่ง Pororo อดีตมาสเซอร์วิชาสอนศิลปะ ปัจจุบันถวายตัวรับใช้ที่โบสถ์สไตล์ลอฟๆ ชอบขีดๆ เขียนๆ วาดๆ
 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน