EP.4

[EP.4] ผู้เผยพระวจนะ / ผู้พูดแทนพระเจ้า


*ในส่วนของภาพประกอบให้เรียงอ่านจากซ้ายไปขวา


ผู้เผยพระวจนะ / ผู้พูดแทนพระเจ้า

(Prophets)

 

“เรื่องของบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกให้เห็น”

 

_______________

 

 

ผู้เผยพระวจนะ / ผู้พูดแทนพระเจ้า:

 

หมวดสุดท้ายของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเน้นไปที่รูปแบบการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นเพราะความบาปของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงในวิธีสื่อสาร อย่างที่เราสังเกตเห็นได้ชัดว่าจากเดิมที่พระเจ้าเดินเคียงข้างมนุษย์ในปฐมกาล นานวันเข้าพระเจ้ากลับเลือกให้มีตัวกลางขึ้น โดยใช้มนุษย์จำนวนหนึ่งที่จะพูดแทนพระองค์ในการสื่อสารกับมนุษย์หมู่มากโดยตรง

 

ในภาษาฮีบรู มีคำที่ใช้แทน ผู้เผยพระวจนะ (prophet) ทั้งหมด 3 คำ ได้แก่

 

 • roeh, hozeh แปลว่า ผู้ที่เห็น
 • nabi แปลว่า ผู้ที่ถูกเรียก

 

ดังนั้น ผู้เผยพระวจนะ = ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เห็น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้พวกเขาแต่ละคนมีภารกิจที่ชัดเจนทั้งด้านวัตถุประสงค์ เนื้อความ เวลา และกลุ่มผู้ฟัง

 

หมวดผู้เผยพระวจนะประกอบไปด้วยหนังสือ 17 เล่ม ได้แก่

 

 1. อิสยาห์ (Isaiah)
 2. เยเรมียาห์ (Jeremiah)
 3. เพลงคร่ำครวญ (Lamentations)
 4. เอเสเคียล (Ezekiel)
 5. ดาเนียล (Daniel)
 6. โฮเชยา (Hosea)
 7. โยเอล (Joel)
 8. อาโมส (Amos)
 9. โอบาดียาห์ (Obadiah)
 10. โยนา (Jonah)
 11. มีคาห์ (Micah)
 12. นาฮูม (Nahum)
 13. ฮาบากุก (Habakkuk)
 14. เศฟันยาห์ (Zephaniah)
 15. ฮักกัย (Haggai)
 16. เศคาริยาห์ (Zechariah)
 17. มาลาคี (Malachi)

 

จุดประสงค์:

 

สามารถแบ่งลักษณะของผู้เผยพระวจนะตามจุดประสงค์หลักได้ดังนี้

 

 1. ชี้แจงถึงปัญหา (Indictment) กล่าวถึง ปัญหาการลวงละเมิดของชนชาติ
 2. แถลงการพิพากษา (Judgement) กล่าวถึง การพิพากษาของพระเจ้าหากไม่กลับใจ
 3. ให้คำแนะนำ (Instruction) กล่าวถึง วิธีหลุดพ้นการพิพากษาของชนชาตินั้น
 4. กล่าวอธิบาย (Aftermath) กล่าวถึง เหตุผลหลังจากที่การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงแล้ว

 

 

ผู้เขียน:

 

ในบางคริสตจักรจะแยกเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่และน้อย ซึ่งจำแนกตามความยาวและจำนวนเรื่องราวในแต่ละเล่ม

 

 • ผู้เผยพระวจนะใหญ่: อิสยาห์, เยเรมีย์, เพลงคร่ำครวญ, เอเสเคียล และเดเนียล
 • ผู้เผยพระวจนะน้อย: โฮเชยา, โยเอล, อาโมส, โอบาดีห์, โยนาห์, มีคาห์, นาฮูม, ฮาบากุก, เศฟันยาห์, ฮักกัย, เศคาริยาห์ และมาลาคี

 

ช่วงปีที่ผลิต:

 

800-450 ปี ก่อนคริสตกาล

 

เนื้อหา:

 

 • อิสยาห์ กล่าวถึง ผลของการเชื่อฟังและไม่เชื่อฟังของกษัตริย์สององค์ในครึ่งแรก และการหนุนใจเพื่อให้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าจะตกเป็นเชลยในครึ่งหลัง

 

 • เยเรมีย์ กล่าวถึง การเรียกร้องให้อณาจักรยูดาห์กลับใจมาหาพระเจ้า และเตือนถึงการพิพากษาที่ใกล้เข้ามา

 

 • เพลงคร่ำครวญ กล่าวถึง การล่มสลายของเยรูซาเล็ม ความยุติธรรมของพระเจ้า และความจำเป็นที่ประชากรของพระองค์ต้องกลับใจ

 

 • เอเสเคียล กล่าวถึง การตักเตือนอณาจักรยูดาห์เรื่องการล่มสลาย และพยากรณ์ถึงการฟื้นคืนของพระวิหาร

 

 • เดเนียล กล่าวถึง การสำแดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ แม้ว่าจะกำลังตกเป็นเชลยในต่างแดน

 

 • โฮเชยา กล่าวถึง การตักเตือนอณาจักรอิสราเอล (เหนือ) ถึงการมาของกองทัพอัสซีเรีย และเปรียบเทียบความรักอันมั่นคงของพระเจ้าผ่านเรื่องราวชีวิตครอบครัว

 

 • โยเอล กล่าวถึง การเน้นย้ำเรื่อง “วันแห่งพระยาเวห์”, ความหายนะที่เริ่มต้นด้วยกองทัพตั๊กแตน, การเรียกร้องให้ชาวยิวกลับใจ และเห็นผลของการหันกลับมาสู่พระเจ้า

 

 • อาโมส กล่าวถึง การล่มสลายของอณาจักรอิสราเอลตอนเหนือ และพยากรณ์ถึงการมาของพระเมสิยาห์
 • โอบาดีห์ กล่าวถึง การลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อเมืองเอโดมเนื่องจากการช่วยอัสซีเรียยึดครองยูดาห์

 

 • โยนาห์ กล่าวถึง การสำแดงสิทธิ์ความเมตตาของพระเจ้า แม้กระทั่งในชนชาติที่ได้รับการพิพากษาแล้ว

 

 • มีคาห์ กล่าวถึง การพยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึง

 

 • นาฮูม กล่าวถึง คำพยากรณ์เกี่ยวกับความพินาศของเมืองนีนะเวห์

 

 • ฮาบากุก กล่าวถึง ความชอบธรรม และสิทธิของพระเจ้าเหนือทุกชนชาติ

 

 • เศฟันยาห์ กล่าวถึง คำพยากรณ์เพื่อให้อณาจักรยูดาห์กลับใจ

 

 • ฮักกัย กล่าวถึง การเริ่มกระบวนการฟื้นฟูพระวิหารหลังจากที่ชาวยิวกลับมาจากการตกเป็นเชลย

 

 • เศคาริยาห์ กล่าวถึง ช่วงเวลาแห่งความท้าทาย ซึ่งผู้เขียนตักเตือนให้ผู้คนสำนึกในความบาป และให้กำลังใจถึงการทรงกู้ของพระเจ้า

 

 • มาลาคี กล่าวถึง การเรียกร้องให้ชาวยิวกลับมายึดมั่นในธรรมบัญญัติและนำมาปฏิบัติใช้ในชุมชน

 


Previous Next

 • Author:
 • ชายอบอุ่นที่มีหลากหลายมิติ มีทั้งมิติแห่งการเป็นผู้รับใช้ มิติของคุณครูภาษาอังกฤษ แถมด้วยมิติของการเป็นนักดูหนังตัวยง ชูใจจึงจีบมาเขียนรีวิวหนัง และบทความความรู้พระคัมภีร์ซะเลย
 • Illustrator:
 • Jostar
 • พี่ชายผู้อบอุ่นละมุนละไม เวลาใส่หมวกกันน๊อคแล้วนั่ลล๊าคดั่ง Pororo อดีตมาสเซอร์วิชาสอนศิลปะ ปัจจุบันถวายตัวรับใช้ที่โบสถ์สไตล์ลอฟๆ ชอบขีดๆ เขียนๆ วาดๆ
 • Editor:
 • Emma C.
 • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน