[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

  Jonah แบบเนื้อหาจะมาวันจันทร์


ชูใจอัพเดท ธันวาคม 2020

ชูใจอัพเดท ธันวาคม 2020

วันนี้วันที่ 24  ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ ล่าสุดผ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.4 โอบาดีห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.4 โอบาดีห์

  Obadiah พระคัมภีร์ โอบาดีห์สั้นมาก มีเพียงแค่ 21 […][พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

  Amos ……………………… 9.54 อาโมส มาเผยพระวจนะทำไม ภาพรว […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.2 โยเอล

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.2 โยเอล

  Joel ปลายปี 2019 มีข่าวตั๊กแตนฝูงมหึมาระบาด และท […]