[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4  พระกิตติคุณคือแกน

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4 พระกิตติคุณคือแกน

  ถ้าพระคัมภีร์เป็นเพียงหนังสือตัดแปะ ชีวิตของพระเ […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.3 อ่านแกนลึก

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.3 อ่านแกนลึก

  คำพยากรณ์ในการบังเกิดไม่ได้เริ่มที่พระคัมภีร์ใหม […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.2  อ่านแกนนอน

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.2 อ่านแกนนอน

  ทำไมแต่ละเล่มบันทึกไม่เหมือนกัน? บางตอนมีหนึ่งคน […]