ChillyPeacePeak

เรียนจบจิตวิทยามาเพราะอยาก 'ช่วยพัฒนาคน' ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิห่วงใยเยาวชน (YFC) งานของเค้าคือประกาศและสร้างสาวก รักการประกาศสุดใจรองลงไป คือของกินและไอติมแท่ง เพื่อน ๆ เรียกเค้าว่า พีท
m: Peace_Pete_Peak@gmail.com