พระคัมภีร์เข้าใจง่าย

พี่ชูใจชวนมาทำความเข้าใจพระคัมภีร์ หนังสือที่ mass ที่สุดในโลก แบบง๊ายง่าย


หมวดพระคัมภีร์

จำนวนตอน 11

อธิบายตามหมวดพระคัมภีร์