Money Series

มารู้จักทำความเข้าใจเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่วัยรุ่นมักมองข้ามไปพร้อมกับ "ลาเบย" สาวน้อยผู้มีอ่อนด้อยเรื่องเงิน แต่ได้ตัวช่วยดีๆ จากคนรอบข้างในการมาช่วยปรับทัศนคติและมุมมองใหม่ต่อการจัดการเงินให้กับวัยรุ่น ตามพื้นฐานของพระคัมภีร์