ME & ANOTHER ME ซีซั่น 2

จากการหมดสติด้วยการยั้งคิดช่วงวูบ ในที่สุดเด็กสาวก็ได้พบกับแสงสว่าง การย้ายจังหวัดจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้เธิได้เจอโลกใหม่ ที่เรียกว่า โลกของคริสเตียน