พูดคุยกับนักจิตบำบัด

เรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เปิดใจพูดคุยกับ พี่เฟย นักจิตบำบัดคริสเตียนที่จะมาให้ความรู้ในแง่มุมของผู้ที่ต้องคลุกคลีกับผู้คนกันดีกว่า