เอาไงดีชีวิต

Season 1 : เปิดมุมมองของวิธีการทำความรู้จักตัวเองให้กับเด็กม.ปลาย-มหาลัย โดย 8 ตอนนี้จะนำเสนอวิธีการอย่างง่ายที่หัดทำตามได้ทุกขั้นตอนของการทำความรู้จักตัวเอง และค้นหาศักยภาพ ความชอบ ความสนใจ ความถนัดของตัวเองเพื่อวางแนวทางการเลือกเรียนต่ออย่างไม่ไปเรื่อย!