พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

ปีใหม่แล้ว อยากเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ให้จบ เปิดมาก็เจอเล่มแรก "ปฐมกาล" อ่านวนไม่รู้กี่รอบแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้วพระคัมภีร์จะบอกอะไร อ่านแบบสแกนๆ ผ่านๆ เลยได้ไหม ทำไมต้องเขียนลงไปอย่างนั้น พี่ชูใจจึงอยากพาทุกคนไปค้นหาความหมาย จนได้ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังว่าพระคัมภีร์กำลังจะบอกอะไร พบกับรายการ "พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ" โดยทีมงานชูใจ ร่วมกับ อาจารย์ธนิต โลเกศกระวี ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (CTS) จะพาเราไปค้นหาความหมายที่เคยอ่านแล้วแต่ไม่เข้าใจ มาเริ่มต้นกันกับ พระคัมภีร์ ปฐมกาล