Parables of Jesus

พระเยซูชอบสอนเป็นคำอุปมา ทำไม! ทำไมต้องสอนอะไรให้ซับซ้อน หรือ เป็นเทคนิคการสอน แต่ทำไปทำไมขนาดสาวกข้างๆฟังเองก็ยังงงจนต้องถาม...?​ แล้วทำไมพระเยซูถึงสอนเป็นคำอุปมา?