ความเชื่อที่มองไม่เห็น [ Faith Hope Love Diary EP.0 ]

ความเชื่อที่มองไม่เห็น [ Faith Hope Love Diary EP.0 ]

  ต้นหูกวางยืนสูงใหญ่ข้างโต๊ะม้าหินอ่อน พ่อยืนอยู่ […]