การนมัสการเป็นมากกว่าเรื่อง ‘ดนตรี’

การนมัสการเป็นมากกว่าเรื่อง ‘ดนตรี’

“แก่นแท้ของการนมัสการคือการถวายเกียรติอันทรงค่าแด่พระเจ้า”

การนมัสการในความหมายของเราคืออะไร มีวิธีการใดบ้างที่เราจะสามารถทำเพื่อนมัสการพระเจ้า และนมัสการอย่างไรจึงจะถูกต้อง.. มาเช็คความเข้าใจในเรื่องของการนมัสการกันได้ในบทความ “นมัสการไม่ได้เป็นแค่ดนตรี”

= = = = = = = = = = = =
คอลัมน์ #Featured ☺ คอลัมน์ทันกระแสสังคม หยิบจับเรื่องทั่วไปมาพูดใหม่ในมุมมองคริสเตียน ติดตามได้ ทุกวันพฤหัสนะคะ!
= = = = = = = = = = = =