The Mask Singer : ถอดหน้ากากคริสเตียน!

The Mask Singer : ถอดหน้ากากคริสเตียน!

“คนเราไม่ควรตัดสินกันที่รูปร่างหน้าตาภายนอก หรือสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ควรกำหนดคุณค่าภายในของคน” ^^
– – – – – – – – – – – — – – – – – – – – –
ในที่สุด ก็จะได้รู้ซักทีวันนี้ว่า หน้ากากทุเรียนกับอีกาเป็นใคร!!!
.
ดูรายการ The Mask Singer ด้วยความบันเทิงและเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองตามพระคัมภีร์
พี่ชูใจ ขอเสนอ …. บทเรียนจากหน้ากาก ที่จะทำให้มุมมองของเราเปิดกว้างขึ้น ^___^ (ไม่เคยดูก็อ่านได้อ่านง่ายค่ะ)
.
#ด้วยรักและทีมทุเรียน <3 #Featured _____________________________ ชาวชูใจสามารถร่วมเป็นพรผ่านการสนับสนุนชูใจได้ที่ -http://www.choojaiproject.org/get-involved/