[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.3 The Inheritance

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.3 The Inheritance

  ทำไมพระเจ้าพอใจของถวายของอาเบล แต่ไม่โอเคกับของค […]


บาลาอัมกับลาพูดได้ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

บาลาอัมกับลาพูดได้ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

เรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ โดย ทีมชูใจ เกร็ดความรู้พระคั […]


ดาเนียลกับสิงห์ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

ดาเนียลกับสิงห์ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

เรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ โดย ทีมชูใจ เกร็ดความรู้พระคั […]


10 ภัยพิบัติและสัตว์ที่อยู่ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

10 ภัยพิบัติและสัตว์ที่อยู่ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

เรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ โดย ทีมชูใจ เกร็ดความรู้พระคั […]


งูสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในพระคัมภีร์ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

งูสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในพระคัมภีร์ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

เรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ โดย ทีมชูใจ เกร็ดความรู้พระคั […]


[EP.8] จดหมายฝากอื่นๆ

[EP.8] จดหมายฝากอื่นๆ

“จดหมายกลุ่มนี้ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายหรือหัวข้อทางศาสนศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนจดหมายของอาจารย์เปาโล แต่จะเน้นภาพกว้างของชีวิตคริสเตียน โดยชี้ถึงปัญหาที่คริสเตียนในยุคเริ่มแรกต้องพบเจอ เพื่อเป็นแนวทางช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคริสตจักร จึงอาจเปรียบเหมือนยาสามัญประจำบ้าน”
.
ชูใจนำเสนอคอลัมน์ “พระคัมภีร์เข้าใจง่าย” คอลัมน์ใหม่แกะกล่องที่จะนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวในพระคัมภีร์ตามคอนเซ็ปต์สั้นกระชับและเข้าใจง่าย วันนี้เราเดินทางมาถึงหมวดในพระคัมภีร์ใหม่ “จดหมายฝาก อ.เปาโล” ที่ผู้เขียนได้นำเสนอในภาพกว้างเพื่อปูทางสู่การแบ่งเล่มในตอนถัดๆ ไป ร่วมติดตามอ่านหมวดต่อไปได้วันศุกร์หน้า 1 ทุ่มตรงนะคะ 🙂
………………………….
#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์


[EP.0] ว่าด้วยพระคัมภีร์

[EP.0] ว่าด้วยพระคัมภีร์

“หากพระเจ้าเมตตา แน่นอนว่าแม้จะตาบอดก็สามารถอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจได้”
.
เพราะการอ่านพระคัมภีร์จำเป็นต้องพึ่งการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดเผยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวอักษรนั้น แต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่ามารซาตานเองก็เชี่ยวชาญและสามารถ ใช้พระธรรมต่างๆ มาล่อลวงมนุษย์ได้

ชูใจนำเสนอคอลัมน์ “พระคัมภีร์เข้าใจง่าย” คอลัมน์ใหม่แกะกล่องที่จะนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวในพระคัมภีร์ตามคอนเซ็ปต์สั้นกระชับและเข้าใจง่าย เริ่มต้นกันด้วยตอนแรก “ว่าด้วยพระคัมภีร์” ที่พูดถึงภาพรวมของพระคัมภีร์เพื่อปูทางสู่การแบ่งบทในตอนถัดไป ร่วมติดตามอ่านกันได้ทุกวันศุกร์ 1 ทุ่มตรงนะคะ 🙂
………………………….
#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์