[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.12 เพราะเรื่องมันใหญ่ : สรุปพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกจะบอกอะไร 1/2

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.12 เพราะเรื่องมันใหญ่ : สรุปพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกจะบอกอะไร 1/2

บางทีภาพซูมเอ้าท์ไปไกลมากๆ เราก็ปะติดปะต่อไม่ถูก พอใกล้ […]


[EP.2] ประวัติศาสตร์

[EP.2] ประวัติศาสตร์

“ว่าด้วยประวัติศาสตร์ความล้มเหลวอันเป็นผลจากการกระทำ และความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอล”
.
หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายในการสะท้อนสาเหตุการล้มสลายของชนชาติอิสราเอล และความล้มเหลวในการรักษาความบริสุทธิ์ของมนุษย์ ที่แม้จะพยายามปกครองกันโดย บังคับกฎหมาย (ธรรมบัญญัติ) ผ่านผู้นำทหาร ระบบสภา หรือระบบกษัตริย์ แต่สุดท้ายกลับล้มเหลวลงเรื่อยๆ

ชูใจนำเสนอคอลัมน์ “พระคัมภีร์เข้าใจง่าย” คอลัมน์ใหม่แกะกล่องที่จะนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวในพระคัมภีร์ตามคอนเซ็ปต์สั้นกระชับและเข้าใจง่าย เริ่มต้นกันด้วยหมวดที่สอง “ประวัติศาสตร์” ที่จะพูดถึงหมวดหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อปูทางสู่การแบ่งเล่มในตอนถัดๆ ไป ร่วมติดตามอ่านหมวดต่อไปได้วันศุกร์หน้า 1 ทุ่มตรงนะคะ 🙂
………………………….
#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์