[เอาไงดีชีวิต] ความฉลาดมีแค่แบบเดียวเหรอ?

[เอาไงดีชีวิต] ความฉลาดมีแค่แบบเดียวเหรอ?

  ถ้าหนูไม่เรียนสายวิทย์ แสดงว่าหนูไม่ฉลาดใช่ไหม? […]