บาลาอัมกับลาพูดได้ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

บาลาอัมกับลาพูดได้ [พระคัมภีร์เข้าใจง่าย PODCAST]

เรียบเรียงเนื้อเรื่องใหม่ โดย ทีมชูใจ เกร็ดความรู้พระคั […]