[EP.1] เบญจบรรณ

[EP.1] เบญจบรรณ

“เบญจบรรณเป็นหมวดหนังสือที่เตือนชาวยิวไม่ให้ลืมกำพืด”
.
เพราะ 5 เล่มแรกนี้มีเป้าหมายเพื่อย้ำเตือนชาวอิสราเอลถึงที่มาแห่งชนชาติของพวกเขา ความสัมพันธ์พิเศษที่พระเจ้ามอบให้ ก่อนจะเล่าย้ำเตือนถึงผลของการตกลงสู่ความบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้า

ชูใจนำเสนอคอลัมน์ “พระคัมภีร์เข้าใจง่าย” คอลัมน์ใหม่แกะกล่องที่จะนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวในพระคัมภีร์ตามคอนเซ็ปต์สั้นกระชับและเข้าใจง่าย เริ่มต้นกันด้วยตอนที่สอง “เบญจบรรณ” ที่จะพูดถึงหมวดหนังสือ 5เล่มแรกของพระคัมภีร์เพื่อปูทางสู่การแบ่งเล่มในตอนถัดๆ ไป ร่วมติดตามอ่านหมวดต่อไปได้วันศุกร์หน้า 1 ทุ่มตรงนะคะ 🙂
………………………….
#พระคัมภีร์เข้าใจง่าย คอลัมน์ที่สนับสนุนให้คริสเตียนไทยอ่านพระคำภีร์อย่างมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการแนะนำให้รู้จักและอธิบายให้เข้าใจโดยคร่าว เพื่อในที่สุดแล้วชาวชูใจจะแยกย้ายกันไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเสริมสร้างความรู้ก้าวสู่ชีวิตนิรันดร์