[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

รู้จักกันคร่าวๆ ก่อนอ่านผู้เผยพระวจนะ เนื้อหาของหนังสือ […]