[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

    ประชาชนลุกขึ้นมาถามเศคาริยาห์ “นี่ผ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.10 ฮักกัย

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.10 ฮักกัย

    เผลอแป็บๆ ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงผู้เผยพระวจน […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12  ep.8 ฮาบากุก

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.8 ฮาบากุก

  ฮะบากุก   ยังคงดำเนินเรื่องราวต่อเนื่องมาจา […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

  นาฮูม เล่มนี้เริ่มด้วยการแก้แค้นต่อนีนะเวห์! พระ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 episode 0 ผู้เผยพระวจนะพูดเรื่องอะไร

รู้จักกันคร่าวๆ ก่อนอ่านผู้เผยพระวจนะ เนื้อหาของหนังสือ […]