ชูใจชวนแชร์


เพราะเรารู้ว่า คนทุกคนมีเรื่องเล่า…

และแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น มีพระเจ้าเป็นผู้เขียนร่วมกันกับเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงให้เราได้ผ่านมา
เรื่องที่ให้เราได้เรียนรู้
เรื่องที่ให้เราเจ็บปวด
เรื่องที่สร้างความจดจำ
และเรื่องที่ให้เราได้เติบโต

ชูใจจึงอยากชวนมา ‘แชร์’ และ ‘ส่งต่อ’
เรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณ
เพื่อ ‘ชูใจ’ คนอื่นต่อไป
ตามที่ 2 โครินธ์ 1:3-4 ได้เขียนไว้ว่า

“พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ชู‍ใจ​เรา​ใน​การ​ทุกข์‍ยาก​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
เพื่อ​เรา​จะ​สา‌มารถ​ชู‍ใจ​คน​เหล่า​นั้น
ที่​มี​ความ​ทุกข์‍ยาก​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ได้​ด้วย​ความ​ชู‍ใจ
ซึ่ง​ตัว​เรา​เอง​ได้​รับ​จาก​พระ‍เจ้า”


ส่งเรื่องเล่าของคุณ


พร้อมใส่ชื่อจริง / ชื่อเฟซบุ๊ก / แนะนำตัวเองสั้นๆ / รูปประกอบมาที่:
contact@choojaiproject.org