สวัสดีชาวโลก!

สวัสดีชาวโลก รายการที่จะเปิดโลกคริสเตียนให้ออกไปสู่โลกภายนอก ให้รู้ว่าโลกไปถึงไหนกันแล้ว