พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ

อ่านไม่เข้าหัว อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไร พบกับรายการของเราได้กับ พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ ท็อป บ.ก. ทีมชูใจ ร่วมกับ พี่ใช้ อ.ธนิต โลเกศกระวี ผู้อำนวยการพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ ที่จะมาร่วมขยายเรื่องราวจากพระคัมภีร์ให้เราเข้าใจ ฟังแล้วพระคัมภีร์จะไม่ไหลย้อนกลับแน่นอน


5511

จำนวนตอน 6

พูดคุยทั่วๆไปกับรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ


Parables of Jesus

จำนวนตอน 3

คำอุปมาของพระเยซู


Narative

จำนวนตอน 10

วิธีการอ่านเรื่องเล่าในพระคัมภีรื


The Letter

จำนวนตอน 4

จดหมายฝากเปาโล


Poetry

จำนวนตอน 4

วิธีอ่านกวีนิพนธ์


The Gospel

จำนวนตอน 4

พระกิตติคุณ


The 12

จำนวนตอน 13

The 12


The Wisdom

จำนวนตอน 4

วรรณกรรมภูมิปัญญา


The Major Prophet

จำนวนตอน 11


Genesis

จำนวนตอน 10

พอจะตั้งใจเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้จบทีไร ก็ต้องมาตั้งต้นที่ ปฐมกาล เลยอ่านไปไม่รู้กี่รอบแล้ว พระเจ้าสร้างโลก อับราฮัมแล้วก็โยเซฟ แล้วพระคัมภีร์จะบอกอะไร มีแค่นั้นจริงๆอะเหรอ พี่ชูใจชวนมาฟัง Podcast พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับตอนนี้กัน