[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.3 อ่านเป็นย่อหน้า

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.3 อ่านเป็นย่อหน้า

  เราอาจเข้าใจว่า โครินธ์พูดเรื่องความรัก กาลาเทีย […]


[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.2 อ่านหัวจดหมายให้เห็นหัวใจของจดหมาย

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.2 อ่านหัวจดหมายให้เห็นหัวใจของจดหมาย

  เพราะเปาโลไม่ได้ใช้หัวจดหมายเพียงแค่เขียนตามธรรม […]


[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.1 Mirror Reading

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.1 Mirror Reading

    อ่านจดหมายฝากยังไงให้รู้เรื่องดี ตอนแรกนี […]