[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.2/2

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.2/2

  ความย้อนแย้งเหมือนเหรียญสองด้านเต็มไปหมดในอิสยาห […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.1/2

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.1/2

  อิสยาห์ เป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะ ที่เผยพระวจนะใน […]


[แวะพักชวนคุย] ก่อนผู้เผยฯใหญ่ และ แนะนำเทคนิคการอ่านพระคัมภีร์

[แวะพักชวนคุย] ก่อนผู้เผยฯใหญ่ และ แนะนำเทคนิคการอ่านพระคัมภีร์

วันนี้เป็นช่วงพักก่อนจะเข้าสู่ซีรี่ย์ใหม่ “ผู้เผย […]


[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

  ตอนนี้จะมาชวนอ่านคำอุปมากันต่อเป็นตอนสุดท้าย ในว […]