Genesis

พอจะตั้งใจเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้จบทีไร ก็ต้องมาตั้งต้นที่ ปฐมกาล เลยอ่านไปไม่รู้กี่รอบแล้ว พระเจ้าสร้างโลก อับราฮัมแล้วก็โยเซฟ แล้วพระคัมภีร์จะบอกอะไร มีแค่นั้นจริงๆอะเหรอ พี่ชูใจชวนมาฟัง Podcast พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับตอนนี้กัน