The Gospel

พระกิตติคุณ ทำไมมีตั้ง 4 เล่ม ทำไมแต่ละเล่มพูดไม่เหมือนกัน? แล้วจะอ่านยังไงให้เข้าใจ? แค่อ่านๆให้จบไป หรือ มีอะไรมากกว่านั้น? มาครับ มาอ่านพระกิตติคุณกันแบบ 4 มิติ อ่านตามแกนตั้ง แกนนอน แกนลึก อ่านให้พระกิตติคุณเป็นแกน