Lamentations

เยเรมีย์จบลงด้วยการล่มสลายของเยรูซาเล็ม แต่การแตกสลายไม่ได้เกิดแค่เพียงภายนอก แต่ภายในหัวใจก็แหลกเหลวไม่แพ้กัน ความล้มเหลวของการเป็นศาสนา นำพาให้ไปสู่ความพินาศ การหันหลังจากพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของตอนจบ ที่บรรเลงเป็นเพลงงานศพ แต่ท่ามกลางความมืดมิด ยังมีความหวัง