The Wisdom

สุภาษิต ปัญญาจารย์ โยบ เรื่องราวที่เหมือนเป็นคนละเล่ม แต่กำลังทำงานร่วมกัน กับคำถามที่ยิ่งใหญ่ และ ท้าทาย "พระยาเวห์ คือ พระเจ้า"