ซึ่งกันและกัน

ซึ่งกันและกัน

เคยรู้สึกว่าตัวเอง “ต้องการ” ใครสักคนมานั่งฟังเราเล่าถึงสิ่งที่กำลังแบกอยู่ไว้มั้ยคะ ?