30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง 100 เท่าบ้าง

30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง 100 เท่าบ้าง

วันหนึ่งขณะเดินไปรดน้ำผัก ฉันสังเกตเห็นคำว่า  “ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง หรือสามสิบเท่าบ้าง” กับตาตัวเองว่าผักที่ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกัน เริ่มปลูกในเวลาเดียวกัน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยเท่าๆ กัน กลับเจริญเติบโตไม่เท่ากัน
.
“และซึ่งตกที่ดินดีนั้น ได้แก่ คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่อสัตย์และดีแล้วก็จดจำไว้
จึงเกิดผลด้วยความเพียร” (ลูกา 8:15)
.
หลายๆ ครั้งพระเจ้าก็ได้ให้เราเห็นภาพสะท้อนของพระคัมภีร์ผ่านสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเรา เพราะหากเราเพียงแค่อ่าน เมล็ดของพระคำก็อาจตกอยู่เพียงแค่ในความคิด แต่หากจะให้มันตกลงมาในใจ พระเจ้าก็ต้องสอนผ่านการลงมือทำของเรานี่แหละ!
.
………………………….
ขุดๆ พรวนๆ! ขุดๆ พรวนๆ! ชูใจชวนแชร์วันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์ท่ามกลางสวนผัก หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ที่พระคำของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาในใจ ขณะที่ได้ลงมือขุดและพรวนกับแปลงผักเล็กๆในบ้าน พร้อมทั้งเฝ้าดูบรรดาพืชผักสวนครัวเติบโตออกผล แต่ดันได้เข้าใจเรื่องดินและการเกิดผลของจิตวิญญาณในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งซะได้ ติดตามอ่านกันได้ในบทความ “30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง 100 เท่าบ้าง” / #ชูใจชวนแชร์ เพราะเรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องเล่า ชูใจจึงชวนมา ‘ส่งต่อ’ เรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณเพื่อ ‘ชูใจ’ คนอื่นต่อไป ( อ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://goo.gl/1otZhF