[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

  ตอนนี้จะมาชวนอ่านคำอุปมากันต่อเป็นตอนสุดท้าย ในว […][ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

  คำอุปมา หรือ เราควรจะเรียกว่า สุภาษิตของพระเยซู! […]