[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

  คำอุปมา หรือ เราควรจะเรียกว่า สุภาษิตของพระเยซู! […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4  พระกิตติคุณคือแกน

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4 พระกิตติคุณคือแกน

  ถ้าพระคัมภีร์เป็นเพียงหนังสือตัดแปะ ชีวิตของพระเ […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.3 อ่านแกนลึก

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.3 อ่านแกนลึก

  คำพยากรณ์ในการบังเกิดไม่ได้เริ่มที่พระคัมภีร์ใหม […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.2  อ่านแกนนอน

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.2 อ่านแกนนอน

  ทำไมแต่ละเล่มบันทึกไม่เหมือนกัน? บางตอนมีหนึ่งคน […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.1  อ่านแกนตั้ง

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.1 อ่านแกนตั้ง

  ทำไมพระกิตติคุณถึงมี 4 เล่ม เอามารวมเป็นไทม์ไลน์ […]


[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.4  อ่านให้เห็นโครงสร้าง

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.4 อ่านให้เห็นโครงสร้าง

  แผนที่ไม่ได้ช่วงแค่พาเราเข้าไป แต่ยังช่วยพาเรากล […]


[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.3 อ่านเป็นย่อหน้า

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.3 อ่านเป็นย่อหน้า

  เราอาจเข้าใจว่า โครินธ์พูดเรื่องความรัก กาลาเทีย […]


[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.2 อ่านหัวจดหมายให้เห็นหัวใจของจดหมาย

[ How to Read Bible : The Letter ] วิธีอ่านจดหมายฝากเปาโล ep.2 อ่านหัวจดหมายให้เห็นหัวใจของจดหมาย

  เพราะเปาโลไม่ได้ใช้หัวจดหมายเพียงแค่เขียนตามธรรม […]