[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.5 Boldness

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] EP.5 Boldness

  “…และเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น&#823 […]