[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

  นาฮูม เล่มนี้เริ่มด้วยการแก้แค้นต่อนีนะเวห์! พระ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

  Jonah แบบเนื้อหาจะมาวันจันทร์