[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.12 มาลาคี

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.12 มาลาคี

    มาลาคี   เราเดินทางกันมาถึงเล่มสุดท้ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

    ประชาชนลุกขึ้นมาถามเศคาริยาห์ “นี่ผ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.10 ฮักกัย

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.10 ฮักกัย

    เผลอแป็บๆ ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงผู้เผยพระวจน […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.9 เศฟันยาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.9 เศฟันยาห์

    เศฟันยาห์   หลังจบประเด็นเรื่องความย […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12  ep.8 ฮาบากุก

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.8 ฮาบากุก

  ฮะบากุก   ยังคงดำเนินเรื่องราวต่อเนื่องมาจา […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.7 นาฮูม

  นาฮูม เล่มนี้เริ่มด้วยการแก้แค้นต่อนีนะเวห์! พระ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.6 มีคาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.6 มีคาห์

    มีคาห์ เป็นชื่อทเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.5 โยนาห์

  Jonah แบบเนื้อหาจะมาวันจันทร์


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ]The12 ep.3 อาโมส

  Amos ……………………… 9.54 อาโมส มาเผยพระวจนะทำไม ภาพรว […]