คริสต์มาสของนักวาดภาพประกอบ

คริสต์มาสของนักวาดภาพประกอบ

“ในพระเยซูคริสต์นั้น มีความไพบูลย์อันเปี่ยมล้นที่มอบให้เราเสมอ”
.
นอกจากชีวิต พระองค์มอบของประทานมากมายเหลือเกินให้กับเรา
และสิ่งเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันไปตามที่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าดี
.
ร่วมติดตามบทสัมภาษณ์ของ “โดนัท” หนึ่งในศิลปินจากงาน Christmas and the Artist ว่าด้วยเรื่องศิลปะและชีวิตคริสเตียนของนักวาดภาพประกอบได้ในบทความ “คริสต์มาสของนักวาดภาพประกอบ”
———————-
#Featured ตอนพิเศษ
#christmasandtheartist