3 ข้อพระคัมภีร์เตือนระวังก่อนพลั้งมือพิมพ์

3 ข้อพระคัมภีร์เตือนระวังก่อนพลั้งมือพิมพ์

    “คนที่ระวังปากและลิ้นของตน ก็ปกป้องตัวเอง […]