จะก้าวผ่านความรู้สึกอ่อนแอของตัวเองได้อย่างไร

EP. 8

จะก้าวผ่านความรู้สึกอ่อนแอของตัวเองได้อย่างไร? [รู้เขารู้เรา]Podcast Project รู้เขารู้เรา : โปรเจ็คที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
พูดคุยโดย : วอร์ วรรัก และ เจด เจษฎา
นักศึกษาพระคริสต์ธรรมด้านการให้คำปรึกษา


 

Highlight

 • ความอ่อนแอทางใจไม่ได้หมายถึงความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผมทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
 • ความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่จะต่อสู้ลำพังด้วยตัวเองได้ หลายครั้งการก้าวข้ามความอ่อนแออาจใช้เวลานานนับปี  Ep. นี้พบกับวิธีการพร้อม  Case study จากเรื่องราวชีวิตจริง

___________________________

 

ความอ่อนแอทางใจคืออะไร?

 

“ความอ่อนแอทางใจคือ…การที่เราไม่มีกำลัง ไม่เข้มแข็ง และไม่แข็งแรง
อาจทำให้ไม่มีพลังใจในการใช้ชีวิตเมื่อได้เจอหรือกระทบกับบางเรื่อง” – [นาทีที่ 1.26]

 

 

 

ลักษณะของความอ่อนแอแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 

 1. ความอ่อนไหว[นาทีที่ 3.00]

ลักษณะ: เสียใจง่าย เศร้าง่าย และอ่อนไหวง่ายเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์ พยายามเอาใจคนอื่นจนละเลยความต้องการของตัวเอง ไม่กล้าปฏิเสธ รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่เชื่อมโยงกับใคร ปม้มีผู้คนรอบกายแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนเลย

 

 1. ความกลัว[นาทีที่ 4.00]

ลักษณะ: ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ จนไม่กล้าทำอะไรเลย กลัวทำผิดพลาดกลัวทำผิดพลาดจนอาจกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ เฉไฉ เพราะไม่กล้าเผชิญหรือจัดการกับปัญหาจึงเลือกวิธีหนี

 

 1. แสดงออกด้วยการใช้อำนาจ [นาทีที่ 4.40]

ลักษณะ: เป็นผลจากความอ่อนแอภายในที่ถูกแสดงออกมาในทางตรงกันข้าม คือภายในอ่อนแอแต่แสดงออกมาอย่างรุนแรง มักทำให้เกิดพฤติกรรม หาข้อแก้ตัว อ้างไปเรื่อย ไม่ยอมรับความผิด อวดตัว ยกตนเองข่มผู้อื่น วางอำนาจ จอมสั่งการ จู้จี้ และพยายามควบคุมทุกอย่าง ชอบตัดสิน

 

 1. สนใจภาพลักษณ์[นาทีที่5.55]

ลักษณะ: เนื่องจากภายในรู้สึกอ่อนแอ แต่สิ่งที่แสดงออกมาคือใส่ใจสิ่งที่อยู่ภายนอกอย่างเช่น  บุคลิกภาพลักษณ์ หรือ สิ่งของจนถึงขั้นวัตถุนิยม แคร์คนอื่นมากจนเกินไป เช็คเรตติ้ง หลงตัวเอง ชื่นชมตัวเองเพื่อให้รู้สึกดี เพราะข้างในจริงๆ รับความบกพร่องของตัวเองไม่ได้

 

 

“ความอ่อนแอนั้นเป็นพิษ… ทำให้รู้สึกด้อยค่า ไม่เหมาะสม ไม่สมควรที่จะได้รับความรัก
และคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถ” – [นาทีที่ 16.27]

 

 ___________________________

 

แยกแยะความอ่อนแอก่อนเพราะพระเจ้าช่วยได้

[นาทีที่ 18.35]

 

ถามตัวเองก่อนนะว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังต่อสู้หรือสิ่งที่เราอ่อนแอนี้เกิดจากอะไรระหว่าง

ความอ่อนแอที่เกิดจากความบาปหรือความอ่อนแอที่เกิดจากบาดแผลในอดีต?

 

ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนแอจากบาปหรือความอ่อนแอที่เกิดจากบาดแผลในอดีต พระเจ้าจะช่วยเหลือเราด้วยการ…

 

 • ช่วยให้ละทิ้งบาปต่างๆ : เพราะความบาปเป็นเรื่องที่คอนโทรลได้ และแม้ว่าบางคนจะใช้คำว่าธรรมชาติบาปมาเป็นข้ออ้างทำให้ตัวเองไม่สามารถเอาชนะหรือละทิ้งบาปนั้นไปได้ แต่ทางหนึ่งที่เราจะสามารถชนะบาปด้วยการละทิ้งได้แน่คืออาศัยฤทธิอำนาจของพระเจ้า

 

 • พระองค์ทรงสร้างใหม่: บาดแผลและความเจ็บปวดทั้งหลายในอดีตจะถูกรักษา และใจของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ได้โดยพระเจ้า

 

วิธีเอาชนะความอ่อนแอ (3 ยอม)

[นาทีที่ 22.44]

 

วิธีเอาชนะความอ่อนแอ

 

 

 1. ยอมรับความอ่อนแอ : ยอมรับกับตัวเองเสียก่อนว่าเราเป็นคนอ่อนแอเหมือนที่ มัทธิว 9:12 บอกไว้ว่า คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ

 

 1. ยอมรับความจริงของพระเจ้า : กลับไปเปิดพระคัมภีร์ดูนะว่าพระเจ้าบอกอะไร ในความอ่อนแอของเรานั้น พระเจ้าพูดว่าอะไร?

 

 1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง : เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และยอมรับด้วยใจ ไม่ใช่แค่จากความคิด พระคำของพระเจ้าจะส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป

 

ระยะทางที่ไกลที่สุด บางครั้งคือจากสมองถึงหัวใจ

 

การเอาชนะความอ่อนแอ

 

สุดท้ายความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป

[นาทีที่ 35.08]

 

ความอ่อนแอเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้พึ่งพิงในพระเจ้า และเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะในสิ่งที่เราทำไม่ได้นั้น เราจะได้่เห็นว่าพระเจ้าเป็นนายเหนือความอ่อนแอทั้งหลาย

 

“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิขึ้นเต็มขณะที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า”

(2โครินธ์12:9)

 

 ___________________________

*ระหว่างทางของชัยชนะในความอ่อนแอ คือเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อน
และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างปกติสุข

 

 

ขอขอบคุณที่ปรึกษาด้านเนื้อหา  :

อ. วีรนุช วงค์คงเดช อาจารย์ประจำหมวดวิชาการให้คำปรึกษา โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ สวนพลู (TBTS)

.


Ep. นี้เป็นตอนสุดท้ายของรู้เขารู้เราแล้วค่ะ ชาวชูใจสามารถกดฟัง Podcast รู้เขารู้เราทุกตอนที่ผ่านๆ มาได้ทางลิงค์นี้ค่ะ >>> http://choojaiproject.podbean.com นอกจากนี้ยังสามารถกด Follow ชูใจเพื่อให้ไม่พลาด Podcast อื่นๆ ในอนาคต


Previous Next

 • Author:
 • Editor สาวเรียบเรียงหลายบทความในชูใจ เธอผู้มีภาษาละมุนละไม กระดุ้มกระดิ้ม และยังมุ่งมั่นรับใช้พระเจ้าและมีภาระใจในการทำงานด้านให้คำปรึกษากับวัยรุ่น เลยต้องดั้นด้นไปอยู่เมืองสิงโตพ่นน้ำเพื่อเรียนต่อด้านนี้!
 • Author:
 • ชายหนุ่มวัยปลายยี่สิบ ผู้ผันตัวจากการเป็นกราฟิกมือทอง มาทำงานรับใช้สายผู้ให้คำปรึกษา ต้องการจะชูใจผู้อื่นด้วยการทำให้น้องๆ ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม!!!
 • Illustrator:
 • เฮียกิดไจ๋
 • หนุ่มน้อยไฟแรงผู้รับใช้ เป็นคนเจนวายสาย conservative อนุรักษ์มือถือแบบปุ่มกด ไม่นิยมการใช้โซเชียล ชื่นชอบการอบคุ้กกี้ ดูเตียบ่อกี้และละครนาคีกับที่บ้าน เชี่ยวชาญทางด้านกราฟฟิกและงานครัว นี่มัน! หนุ่มโสดในฝันของสาวๆ เลยนี่นา!