First Nattapon

เฟิร์ส หนุ่มใต้สำเนียงทองแดงผู้ใจดี ผิวสีและนิสัยอบอุ่น มีดีกรีบริหารธุรกิจ เคยเป็นลูกผู้ชายสายแว้นมาก่อน ส่วนตอนนี้เอาพลังเหลือเฟือจากตีกัน มาตีกลองรับใช้พระเจ้าในด้านการนมัสการแทน
m: first@choojai.org