เรื่องเหล้าของผม

เรื่องราวของวัยรุ่นคริสเตียนคนหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับกลิ่นแอลกอฮอล์รอบกาย เขาผู้สามารถใช้ทุกเงื่อนไขในชีวิตเป็นข้ออ้างในการ "ดริ๊งก์" ได้ ตั้งแต่เติบโตจากคุณพ่อนักดริ๊งก์ เพื่อนตั้งวงเหล้าหลังห้อง และเมื่อตัดสินใจจะเป็นนักดนตรีก็ย่อมหลีกเลี่ยงแอลกฮอล์ได้ยากขึ้นไปอี๊กกกก ชายคนนี้จะใช้ชีวิต "คริสเตียน" ในสังคมนักดริ๊งก์ได้อย่างไร? มาอ่านและเรียนรู้เรื่องราวของเขาไปพร้อมๆ กัน!