ฟันคุดซี่สุดท้าย

ฟันคุดซี่สุดท้าย

“ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์
พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้
…” (1 โครินธ์ 10:13)
.
“ขอเย็บแผลแปบเดียว เสร็จเลย”
 นี่สินะ… บททดสอบของการเชื่อและวางใจ! ในที่สุดฉันก็ผ่านมันมาได้อย่างสวยงาม
.
บางครั้งชีวิตของเราก็เจอการทดสอบในแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อพบว่าไม่ว่าในสถานการณ์ไหน เราก็สามารถผ่านมันไปได้โดยมีพระเยซูอยู่กับเรา!
.
………………………….
พี่ชูใจเชื่อว่าเราแต่ละคนต้องเคยผ่านประสบการณ์การเอาชนะความกลัวกันมาก่อน ชูใจชวนแชร์วันนี้จึงอยากเล่าประสบการณ์การเอาชนะความกลัวของการผ่าฟันคุดอันน่าตื่นเต้น และเพลิดเพลิน? ที่จะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์ แม้กระทั่งบน’เก้าอี้ทำฟัน’ ติดตามอ่านกันได้ในบทความ “ฟันคุดซี่สุดท้าย” / #ชูใจชวนแชร์ เพราะเรารู้ว่าทุกคนมีเรื่องเล่า ชูใจจึงชวนมา ‘ส่งต่อ’ เรื่องราวที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณเพื่อ ‘ชูใจ’ คนอื่นต่อไป ( อ่านรายละเอียดได้ที่ >> https://goo.gl/1otZhF