ท่านคิดว่าเราเป็นใคร?

ท่านคิดว่าเราเป็นใคร?

“ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” วันนั้น พระเยซูเอ่ยถามขึ้นท่ามกล […]