[ How to Read The Bible : The Major Prophets] ดาเนียล ep.1/3

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] ดาเนียล ep.1/3

  ดาเนียล เรื่องของ “ดาเนียล” ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกา […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เอเสเคียล ep.2/3

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เอเสเคียล ep.2/3

  เอเสเคียลไม่ได้มีแค่การพิพากษา และ เรียกร้องให้ก […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เอเสเคียล ep.1/3

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เอเสเคียล ep.1/3

  พระเจ้าใช้ให้เอเสเคียลไปเผยพระวจนะ แต่ต่างจากคนอ […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.1/2

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] อิสยาห์ ep.1/2

  อิสยาห์ เป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะ ที่เผยพระวจนะใน […]


[แวะพักชวนคุย] ก่อนผู้เผยฯใหญ่ และ แนะนำเทคนิคการอ่านพระคัมภีร์

[แวะพักชวนคุย] ก่อนผู้เผยฯใหญ่ และ แนะนำเทคนิคการอ่านพระคัมภีร์

วันนี้เป็นช่วงพักก่อนจะเข้าสู่ซีรี่ย์ใหม่ “ผู้เผย […]


[ How to Read Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

[ How to Read Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.3

  ตอนนี้จะมาชวนอ่านคำอุปมากันต่อเป็นตอนสุดท้าย ในว […][ How to Read Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

[ How to Read Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

  คำอุปมา หรือ เราควรจะเรียกว่า สุภาษิตของพระเยซู! […]


[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4  พระกิตติคุณคือแกน

[ How to Read Bible : The Gospel ] วิธีอ่านพระกิตติคุณ ep.4 พระกิตติคุณคือแกน

  ถ้าพระคัมภีร์เป็นเพียงหนังสือตัดแปะ ชีวิตของพระเ […]