[ How to Read The Bible : The Major Prophets] ดาเนียล ep.3/3

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] ดาเนียล ep.3/3

  ตอนสุดท้ายของดาเนียล ที่กำลังจะเผยให้เราเห็นว่าพ […]


[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

[พระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับ] The12 ep.11 เศคาริยาห์

    ประชาชนลุกขึ้นมาถามเศคาริยาห์ “นี่ผ […]